De financiering

>>De financiering

In Nederland is er sinds 2015 veel veranderd in de wijze waarop de zorg wordt geregeld en betaald.
We hebben te maken met de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uitgevoerd door de gemeente en de wet langdurige zorg (WLZ) uitgevoerd door het CIZ.
GewoonZorg biedt zorg op het gebied van de WMO en heeft hiervoor contracten afgesloten met verschillende gemeenten in de omgeving van Zwolle.
Elke maand wordt er gekeken welke zorg in afgenomen en het aantal uren worden doorgegeven aan de gemeente en het CAK.
De gemeente betaalt de zorg en het CAK kijkt aan de hand van de geleverde uren welke eigen bijdrage u moet betalen.

Als zorgaanbieder is het afsluiten van contracten, het hebben van een accountant en het bijhouden van de administratie veel werk en daardoor kostbaar. GewoonZorg heeft zich daarom verenigd met een aantal andere zorgaanbieders in de coöperatie Klaver4You.
Deze coöperatie verzorgd voor ons de financiële afhandeling in de gemeente Zwolle. Daarnaast delen we zodoende de kosten van alle extra zaken die gemeenten tegenwoordig van ons vragen en kunnen we onze scholingen gezamenlijk inkopen.
Een ander voordeel van de coöperatie is dat we met één stem spreken richting de gemeente. Daardoor worden we gezien als een grote partij binnen de gemeenten.

Wanneer u zorg ontvangt van GewoonZorg regelen wij alles wat te maken heeft met de financiering met de gemeente en Klaver4You. Dit wordt met u besproken. U tekent een zorgovereenkomst en een verklaring waarin u verklaart dat wij deze zaken kunnen/mogen regelen met Klaver4You

Wij merken dat de financiering van de gezondheidszorg tegenwoordig erg ingewikkeld is en daarom soms vragen oproept. Wanneer dit zo is dan mag u gerust aankloppen en dan zullen wij proberen uw vragen te beantwoorden.