Klachtenregeling

>Klachtenregeling

In de link hieronder vind u de klachtenregeling van GewoonZorg.

Wij vinden onze kwaliteit van zorg van het grootste belang en willen graag leren van onze cliënten.

Bent u niet tevreden over onze zorgverlening dan kunt u altijd een klacht indienen. Wij willen u vragen om ons de gelegenheid te geven om samen met u de klacht op te lossen. Meld u zich hiervoor persoonlijk bij ons.

Klachtenregeling GewoonZorg

Klachtenformulier