Kwaliteit

>Kwaliteit

HKZ kleine organisaties

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.

Wij vinden het binnen GewoonZorg erg belangrijk dat de kwaliteit van hulpverlening hoog is en waar nodig telkens verbeterd wordt. Hier doen we dan ook alles aan en dit willen we graag inzichtelijk maken.

Dit doen we onder andere door een klanttevredenheidsonderzoek. Daarnaast heeft GewoonZorg binnen de organisatie managementsystemen die ervoor moeten zorgen dat er lijn zit in de activiteiten die we uitvoeren. Deze systemen worden jaarlijks geaudit door het Keurmerkinstituut en 1 keer per 3 jaar volledig gecontroleerd.

Certificatie van managementsystemen in zorg en welzijn

Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen bij het Keurmerkinstituut een certificaat verwerven voor hun kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Voor een deel van onze certificaten stelt de Stichting HKZ de criteria op, bekijk hier het filmpje.

Certificaat voor kleine organisaties

Het HKZ-schema voor kleine organisaties is in het leven geroepen voor organisaties in zorg en welzijn met niet meer dan 10 fte (formatieomvang), waarvoor de HKZ-criteria op basis van ISO 9001 nodeloos zwaar zijn. In kleine organisaties weet en ziet de leiding alles, en worden verbeteringen op pragmatische wijze doorgevoerd, zodat de formele mechanismen in ISO 9001 grotendeels overbodig zijn. Het HKZ-certificaat dat op basis van dit schema kan worden verworven is niet compatibel met ISO 9001.