Clientenraad

>>Clientenraad

Cliëntenraad

GewoonZorg streeft ernaar om de best mogelijke zorg te bieden aan cliënten. Dit kan alleen als de organisatie op de hoogte is van alle wensen en behoeftes die er onder de cliënten leven. Daarom heeft GewoonZorg een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van onze cliënten en legt eventuele verbetervoorstellen en aandachtspunten neer bij de beleidsmakers.

De cliëntenraad is opgestart om de mensen die begeleiding krijgen van GewoonZorg een extra stem te geven en om mee te kunnen denken over het beleid binnen de organisatie. De cliëntenraad kan bestaan uit zowel cliënten, als direct betrokkenen van de cliënt.

Lijkt het jou leuk om mee te denken binnen GewoonZorg en ben je bereid om hier enkele uren per maand voor vrij te maken? Vraag dan eens meer informatie bij je begeleider of meld je bij de cliëntenraad van GewoonZorg via clientvertegenwoordiging@gewoon-zorg.nl  Ook voor overige vragen of opmerkingen omtrent de cliëntenraad, kun je ons op dit mailadres bereiken.

Een inbreng kan ook per post gestuurd worden naar het onderstaande adres:

GewoonZorg Cliëntenraad
Postbus 1342
8001 BH Zwolle